iMeistras.lt prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas tarp elektroninės parduotuvės www.iMeistras.lt (toliau – Pardavėjas) ir iMeistras kliento (toliau – Pirkėjas), kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, supažindinančios Pirkėją su prekių pirkimo – pardavimo, pristatymo ir grąžinimo sąlygomis bei tvarka. Nustatančios Pardavėjo ir Pirkėjo teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Naudotis el. parduotuvės iMeistras paslaugomis turi teisę:

1.1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar stipendija;

1.1.3. juridiniai asmenys;

1.1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.2. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.1.  punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes el. parduotuvėje iMeistras.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei aprašyti “Privatumo politika“.

2.2. Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė iMeistras el. parduotuvėje ir esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui ar veiklos planavimui ir analizei.

2.3. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai el. parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą (perskaitę paspaudžiate mygtuką “Su pirkimo taisyklėmis sutinku“).

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo, taip pat sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo – pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui.

2.6. Duomenys apie el. parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, suvedęs Pirkėjo duomenis (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaitę paspaudžiate mygtuką “Su pirkimo taisyklėmis sutinku“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Užsakyti“.

3.2. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą iMeistras informuoja Pirkėją išsiųsdamas patvirtinantį pranešimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu, ir (arba) telefono numeriu.

3.3. Sudarius pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas gali pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.

4.2. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

4.3. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas.

4.4. Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.5. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie el. parduotuvės iMeistras duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti el. paštu info@imeistras.lt.

4.6. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės el. parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju iMeistras turi teisę manyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atliko Pirkėjas.

4.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis el. parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos el. parduotuvėje iMeistras skelbiamos sąlygos.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

5.3. Jei Pirkėjas pasirenka užsakymo apmokėjimo būdą banko pavedimu ir per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo datos neatlieka užsakymo apmokėjimo, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo atšaukti Pirkėjo užsakymą.

5.4. Jei Pirkėjas pasirenka užsakymo apmokėjimo būdą atsiimant prekes iMeistras parduotuvėje ir neatvyksta prekių atsiimti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pranešimo apie tai, jog prekės yra paruoštos atsiėmimui, gavimo datos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo atšaukti Pirkėjo užsakymą.

5.5. Pardavėjas,susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus, jeigu Pirkėjas padarė išankstinį apmokėjimą.

5.6. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą kartu su grąžinamomis prekėmis.

5.7. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

6. Atsiskaitymas už prekes

6.1. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.

6.2. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

6.2.1. elektronine bankininkyste;

6.2.2. banko pavedimu;

6.2.3. grynaisiais arba banko kortele, prekes atsiimant iMeistras parduotuvėje;

6.2.4. per mokėjimo sistemą „Kevin.eu“;

6.3. Pirkėjas, atsiskaitydamas per elektroninę bankininkystę, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.

6.4. Jei pirkėjas pasirenka pristatymą per kurjerių tarnybą ar pašto skyrius, užsakymo apmokėjimas galimas tik iš anksto el. bankininkyste.

7. Prekių pristatymas

7.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes el. parduotuvėje iMeistras, pasirenka prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.

7.2. Prekių pristatymo paslauga:

7.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;

7.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

7.2.3. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

7.2.4. Pristatymo mokestis Lietuvoje pasirinkus pristatymą:

  • NEMOKAMAS pristatymas perkantiems prekių už 11 € ar daugiau;
  • Perkantiems iki 11 € pristatymo kaina – 1,99 €;
  • Per LP Express paštomatų tarnybą kaina 2,99 €;
  • Per kurjerių tarnybą (išskyrus Neringos miestą): 4,50 Eur;

* Kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus.

Pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui.

Vietoj prekių pristatymo Pirkėjas gali pasirinkti prekių atsiėmimą iMeistras parduotuvėje, kuris yra nemokamas.

7.3. Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus keičiamas.

7.4. Jei Pirkėjo užsakyta prekė yra sandėlyje – ji bus pristatyta per 1 – 3 darbo dienas. Siunčiant už Lietuvos ribų siuntimo terminas 1 – 2 sav.

7.5. Prekių pristatymo terminai pateikiami prekių aprašymuose. Jie preliminarūs ir gali būti keičiami. Pardavėjas įsipareigoja, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

7.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.7. Prekės pristatymo metu kartu su įgaliotu atstovu Pirkėjas privalo patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti siuntos važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga ir be pažeidimų.

7.8. Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar prekės pakuotė atrodo pažeista, Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti el. paštu info@imeistras.lt arba telefonu +370 677 32432.

7.9. Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo – pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas. Tačiau, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.22811 str. 3 d., Pardavėjas neprivalo grąžinti vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad vartotojas aiškiai pasirinko kitą negu verslininko pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.  Atsižvelgdami į tai, tuo atveju, jei pasirinkote ne pigiausią pristatymo būdą (per kurjerių tarnybą), grąžinant kokybišką prekę, Jums nebus grąžinamos papildomos išlaidos, susidariusios dėl to, kad pasirinkote kitą negu pasiūlytas pigiausias pristatymo būdas.

8. Prekių garantija

8.1. Prekėms esančioms el. parduotuvėje taikoma 14 (keturiolikos) dienų garantija. Garantinio aptarnavimo laikotarpio pradžia sutampa su prekės perdavimo Pirkėjui data.

8.2. Įrenginių remontui įsigytos keičiamos dalys (ekranai, baterijos, jungtys ir kiti įrenginio komponentai) turi būti keičiami tik specializuotame servise ir (ar) atitinkamą kvalifikaciją turinčių asmenų. Pirkėjas prieš vykdydamas remonto ir (ar) keitimo darbus turi įsitikinti, kad prekė kurią gavo veikia tinkamai ir kol neįsitikino nenuimti apsauginių plėvelių nuo gautų prekių.

8.3. Garantija netaikoma kai pažeisti garantiniai lipdukai, žymėjimai, apsauginės plėvelės, matomos naudojimo žymės, ar matomi kiti defektai kurie nėra būdingi naujai prekei (fiziniai pažeidimai, įbrėžimai ir k/t). Jeigu yra nuplėštos apsauginės plėvelės, garantiniai lipdukai – laikoma, kad prekė veikia tinkamai, pretenzijos dėl prekės nėra priimamos ir pinigai negrąžinami.

8.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

8.5. Sugedus įsigytai prekei, dėl garantinio aptarnavimo Pirkėjas gali kreiptis el. parduotuvėje nurodytais kontaktais.

8.6. Pateikdamas prekę garantiniam aptarnavimui, Pirkėjas būtinai privalo pateikti galiojantį prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą – faktūrą).

8.7. Garantinis aptarnavimas teikiamas tik pirmajam savininkui ir negali būti perduodamas tretiems asmenims.

8.8. Garantija teikiama tik prekei, kurios konstrukcija ir komplektacija yra nepakeista paties vartotojo. Detalių išvaizda turi buti nepakitusi nuo išsiuntimo (neįpleštas šleifas, nedužusios, nenulupta apsauginė plėvelė, ar kitaip mechaniškai nepažeistos).

8.9. Garantija neteikiama jeigu:

8.9.1. produktas grąžinamas be pirkimo dokumentų

8.9.2. gedimas atsirado netinkamai eksploatuojant, transportuojant ar prižiūrint prekę, neatsižvelgiant į gamintojo instrukcijas;

8.9.3. produkto remontą vykdo tretieji asmenys;

8.9.4. pastebima, kad pažeidimas yra atliktas tyčia.

9. Prekių grąžinimas

9.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

9.2. Įsigiję prekę iMeistras el. parduotuvėje Pirkėjas turite teisę atsisakyti užsakymo ir grąžinti kokybišką prekę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos, jeigu:

9.2.1. grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;

9.2.2. prekė yra nenaudota ir nesugadinta;

9.2.3. prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir kt.);

9.2.4. grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija;

9.2.5. grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas, garantinis talonas (jei jis buvo išduotas).

9.3. Jei Pirkėjas pageidauja grąžinti kokybišką prekę, turi nedelsiant informuoti el. paštu info@imeistras.lt arba telefonu +370 677 32432, nurodant užsakymo numerį bei grąžinimo priežastį.

9.4. Pinigai už grąžintas kokybiškas prekes pervedami į Pirkėjo banko sąskaitą per 7 (septynias) darbo dienas nuo grąžintos prekės gavimo datos.

9.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai analogiškos prekės nėra, Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus į nurodytą banko sąskaitą per 15 (penkiolika) darbo dienų, kai iMeistras servisas patvirtina, kad prekė yra netinkamos kokybės dėl gamintojo kaltės, tai yra nenustatyti pirkėjo netinkamo vartojimo sąlygoti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.

9.6. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, iMeistras ar jų atstovas turi teisę nepriimti daikto grąžinimui.

9.7. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Gražinant ekranus ar lietimui jautrius stikliukus, visos apsauginės plėvelės turėtu būti nenuplėštos ir (ar) perklijuotos.

9.8. Prekės grąžinamos Pirkėjo kaštais Pardavėjo nurodytu adresu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie el. parduotuvės iMeistras.

10.2. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.3. iMeistras pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, be išankstinio perspėjimo. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos , t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

10.4. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

10.5. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.6. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.7. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.